Bonzai (Bonsai) Bakımı

Bonzai (Bonsai):

Ilıman iklimlerde yetişen evlerin, ofislerin ve iç mekâ nların en gü zel  ç iç eklerindendir.

Bonzai, Bonsai bitkisinin yetiştirilmesi, bakımı, budanması ve sulanması:

*Sulamalar arasında toprağın az miktarda kurumasına izin verirseniz aşırı sulamadan bonzai bitkisini korumuş olursunuz.

*Bununla birlikte sulamaya ihtiyacı olduğunda, ağacın suya ihtiyacı giderilmelidir.

*Aşırı sulamadan sakınmak toprağın sadece ü st tarafını nemlendirip tamamını sulamamak değildir.

*Her sulama yapıldığında toprağın tamamıyla ıslatılarak kuru bö lge kalmamasına ö zen gö sterilmelidir ki bonzai bitkimiz sağlıklı ve diri kalsın.

Şekillendirme Budaması:  Ağaç genç ken yapılan oldukç a sert bir budama şeklidir. Ağacın temel şekli bu budama ile ana dalı bırakarak veya ileride bir fayda sağlamayacaksa ana dalında kesilerek yapıldığı budamadır. 

Bakım Budaması:    Şekillenen ana dallar ü stü nde her yıl veya iki yılda bir yapılması gereken budama şeklidir. Bu yolla bonzainin şekillenmesini sağlamış oluruz.

Ç imdikleme:  Dalların gelişimini kontrol edebilmek iç in yeni filizleri koparmaya ç imdikleme diyoruz. Yeni filizler ç ok hassas olduğundan birç ok durumda bu işlemi kesici aletlerle değil elimizle de yapmamız mü mkü ndü r.

*Doğrudan gü neş ışığı istemeyen bu bitki aydınlık ortamları tercih eder.

*Bitkiyi ç ok fazla soğuk ve ç ok sıcak havada bırakmak ç iç eğe zarar verebilir.

*Hava akımlarından kolay etkilenen bonzai bitkisi bu etkiden korunmalıdır.

*Her bitki gibi zamanla topraktaki vitamin ve mineralleri tü keten bitkiye yılda en az bir kere vitamin ve mineral desteği sağlanmalıdır.

*Bonzai bitkisi bulunduğu ortamda başka cisimlerle temasta bulunmamalıdır.

*Yılın belirli gü nü nde sararmış veya ç ü rü mü ş yaprakları makas yardımıyla budanmalıdır.

Sulamada en ö nemli unsurlar

-Kış aylarında bitki aşırı soğuktan korunarak susuz bırakılmamasına dikkat edilmelidir.

-Yaz aylarında ise bitkinin suya olan ihtiyacını tamamen gidermek  iç in bulunduğu ortam dikkate alınarak  haftada  bir ya da iki kez  sulanmalıdır.

-Su bitkinin her bö lü mü ne ulaştırılmalıdır.

-Bitkiyi sularken kullanılan kap her sulamada aynı ö lç ü de olmalıdır.

-Sulamalar aynı gü nde ve aynı miktarlarda su ile yapılmalıdır.

-Bonzaide ç ok bü yü k bir değişiklik gö rü lmediği sü rece sulanmada kullanılan kap, ö lç ü ve su miktarı değiştirilmemelidir.

* Bonzai bitkisini yetiştirmede en ö nemli kural kış aylarında oda sıcaklığının 12 ° C nin altında olmaması gerektiğidir.

*Bitkiye kış aylarında musluktan aldığımız soğuk ç eşme suyunu vermemeliyiz.

*Verdiğimiz su oda sıcaklığında olmalıdır.

Bonzai, Bonsai  Bitkisinin Ç oğaltılması:

*Bonzai ç oğaltılması bitkinin kö klerinden ayırma yö ntemiyle olabilir.

*Bitkinin kö kü nden ç ıkarak ü st kısımlara uzanan ince kısımlar bitkiye benzeyen yeni bitkiler oluşturur.

*Bu yeni bitkileri alıp başka saksılara dikerek yeni bonzaileri oluşturabiliriz.